counter on tumblr
 

Leo Apon

Leo Apon (1964) kreeg al vroeg in zijn jeugd de liefde voor de natuur mee van zijn vader, onder meer door de wandelingen in het waterwingebied Oranjezon bij Vrouwenpolder (Zeeland). De eerste waarneming in zijn vogeldagboek betreft een Grote Bonte Specht in de bossen bij Zeist in de paasvakantie van 1974. Begin jaren ’80 sluit Leo zich aan bij de Stichting Natuur- en Vogelwacht Dordrecht waar hij zich aanvankelijk ook met planten en zoogdieren bezig houdt. Hij heeft een brede interesse en specifiek in ecologische relaties: waarom komt een soort op een bepaalde plek voor en op een andere plek niet?

Tijdens zijn studietijd voert hij vogeltellingen uit voor Staatsbosbeheer en doet vegetatiekarteringen voor een ecologisch adviesbureau. In zijn huidige werk bij waterschap Hollandse Delta is Leo onder meer betrokken bij natuurontwikkelingsprojecten en de inrichting en het beheer van natuurgebieden en waterbergingsgebieden.

Leo is jaarrond in het veld te vinden voor broedvogeltellingen, wintervogeltellingen, trekvogeltellingen en het tellen van kolonievogels en zeldzame broedvogels.

Naast vogels kijken in Nederland bezoekt Leo jaarlijks natuurgebieden in het buitenland, zoals Scandinavië, het voormalig Oostblok en de Balkan, Griekenland en Spanje, maar ook Florida en Zuid-Amerika.

Leo vindt het leuk om zijn kennis met anderen te delen. Regelmatig laat hij nieuwsgierige wandelaars door zijn telescoop kijken naar bijvoorbeeld een IJsvogel in de Biesbosch of een groep zeehonden in de Voordelta: “Het is nu eenmaal leuk iemand een cadeautje te geven.”