counter on tumblr
 

Duurzaamheid

Inezia Tours gelooft in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij houden van de natuur en ons doel is om onze klanten zoveel mogelijk te laten genieten van al het prachtigs dat de natuur wereldwijd te bieden heeft: nu en in de toekomst!

Wij realiseren ons echter terdege dat onze bedrijfsactiviteiten invloed hebben op mens en milieu. Wij nemen onze verantwoordelijkheid hierin en streven bewust naar het vermijden en minimaliseren van onze invloed. Dit doen wij door het maken van bewuste keuzes in ons aanbod en onze bedrijfsvoering. Duurzaamheid is bij ons intrinsiek, wij geloven dat zonder aandacht voor duurzaamheid de natuur schade ondervindt en dat is het laatste wat wij zouden willen bij het aanbieden van onze reizen. Ons streven naar duurzaamheid is een continu proces en wij gaan hier graag nog verder in. Wij staan dan ook open voor tips en suggesties!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen volgens Inezia Tours:

Het goede voorbeeld.

Het belang van de door ons bezochte natuurgebieden en de dieren staat altijd centraal. Onze gidsen zullen beschermd natuurgebied nooit betreden of dieren verstoren, goed voorbeeld doet goed volgen. Wij hebben deze manier van werken contractueel met onze gidsen en agenten vastgelegd, uniek in de reiswereld!

Lokale gidsen.

Voor onze reizen maken wij waar mogelijk gebruik van de beste lokale natuurgidsen. Hierdoor krijgt de natuur waarde in de lokale economie en groeit het belang om de natuur ter plekke te beschermen. Uw geld blijft niet hangen bij grote tussenpersonen die geen enkel belang hebben in de natuur. Ook wordt het ontwikkelen van kennis op natuurgebied gestimuleerd doordat dit een toekomst biedt aan mensen. Voor onze klanten betekent dit uitgangspunt tevens dat zij altijd gegarandeerd zijn van de best mogelijke informatie over dieren en de plek waar ze te zien zijn.

Opleiden gidsen.

Door gebruik te maken van lokale gidsen groeit lokaal het besef dat de natuur meer is dan een snelle cash-crop waar eenmalig geld mee verdiend kan worden. Om dit besef zoveel mogelijk wortel te laten schieten bij de lokale bevolking helpt Inezia in bijvoorbeeld Ecuador met de opleiding van lokale gidsen door het beschikbaar stellen van boeken en optische apparatuur.

Geen massatoerisme.

Inezia Tours werkt over het algemeen met kleine groepen van meestal maximaal 7-10 personen. Door deze groepsgrootte is de invloed op de bezochte natuur, maar bijvoorbeeld ook op het ecosysteem (denk bijvoorbeeld aan waterverbruik) zo klein mogelijk. Bijkomend voordeel is dat de aandacht van de gidsen voor onze klanten ook veel beter is dan bij grotere groepen. Een echte win-win situatie.

CO2 compensatie.

Inezia werkt samen met Trees for all en compenseert niet alleen de CO2 voor uw vlucht, maar uw hele reis. Ook geven wij onze klanten actief de gelegenheid de CO2 uitstoot voor de reis of een deel van de reis (vrijwillig) te compenseren.

Zo veel mogelijk elektronische documentatie.

Wij maken bewust minimaal gebruik van milieubelastende promotiematerialen en administratiebescheiden. Wij doen zoveel mogelijk elektronisch waardoor ook fysieke postbezorging en de vervuiling die dit veroorzaakt, worden voorkomen. Hoewel Inezia Tours in het verleden een zeer hoog gewaardeerde brochure met prachtig fotomateriaal heeft uitgegeven, hebben wij in 2018 besloten in de toekomst geen papieren brochures meer uit te geven omdat het eenvoudig te realiseren is in onze branche alle informatie digitaal voor klanten beschikbaar te maken. Dit geldt ook voor andere informatie en bijvoorbeeld facturen en boekingspapieren en reisbescheiden. Door deze manier van werken houden we niet alleen de kosten voor onze klanten laag, tegelijkertijd ontlasten we het milieu.

Steun aan goede doelen – in Nederland.

Naast het feit dat wij de natuur impliciet steunen door onder meer het gebruik van lokale gidsen, steunen wij ook diverse goede doelen, zowel in binnen-als buitenland. Met de reizen die wij speciaal voor Vogelbescherming Nederland en Natuurpunt hebben samengesteld steunen wij het goede werk van beide organisaties met écht substantiële donaties. Niet alleen krijgen leden van Vogelbescherming Nederland en Natuurpunt korting op de ledenreizen, wij brengen deze organisaties ook onder de aandacht van mensen die nog geen lid zijn en helpen op die manier mee aan een groter ledenaantal.

En daarbuiten!

In Ecuador steunen wij de Rio Pucuno Foundation. Inezia Tours draagt hiermee actief bij aan het behoud van één van de mooiste en kwetsbaarste natuurgebieden van Zuid Amerika. Met onze bijdrage aan deze non-profit organisatie koopt de Rio Pucuno Foundation oerwoud aan dat anders gekapt zou worden voor de veeteelt.De eigenaren van het oerwoud – meestal kleine lokale boeren – krijgen een goede prijs betaald voor hun grond, aanzienlijk meer dan betaald zou worden als het bos voor houtkap verkocht zou worden. Hierdoor is het ook voor andere boeren interessant om hun grond niet aan de houtindustrie te verkopen, maar aan de Rio Pucuno Foundation.