Inezia Tours gelooft in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij houden van de natuur en ons doel is om onze klanten zoveel mogelijk te laten genieten van al het prachtigs dat de natuur wereldwijd te bieden heeft: nu en in de toekomst!

Wij realiseren ons echter terdege dat onze bedrijfsactiviteiten invloed hebben op mens en milieu. Wij nemen onze verantwoordelijkheid hierin en streven bewust naar het vermijden en minimaliseren van onze invloed. Dit doen wij door het maken van bewuste keuzes in ons aanbod en onze bedrijfsvoering. Wij geloven dat zonder aandacht voor duurzaamheid de natuur schade ondervindt en dat is het laatste wat wij zouden willen bij het aanbieden van onze reizen. Ons streven naar duurzaamheid is een continu proces en wij gaan hier graag nog verder in. Wij staan dan ook open voor tips en suggesties!

Het goede voorbeeld
Het belang van de door ons bezochte natuurgebieden en de dieren staat altijd centraal. Onze reisbegeleiders zullen beschermd natuurgebied nooit betreden of dieren verstoren, goed voorbeeld doet goed volgen.

Lokale gidsen
Voor onze reizen maken wij waar mogelijk gebruik van de beste lokale natuurgidsen. Hierdoor krijgt de natuur waarde in de lokale economie en groeit het belang om de natuur ter plekke te beschermen. Uw geld blijft niet hangen bij grote tussenpersonen die geen enkel belang hebben in de natuur. Ook wordt het ontwikkelen van kennis op natuurgebied gestimuleerd doordat dit toekomst biedt aan mensen. Voor onze klanten betekent dit uitgangspunt tevens dat zij altijd gegarandeerd zijn van de best mogelijke informatie over dieren en de plek waar ze te zien zijn.

Opleiden gidsen
Door gebruik te maken van lokale gidsen groeit lokaal het besef dat de natuur meer is dan snelle verdiensten. Om dit besef zoveel mogelijk wortel te laten schieten bij de lokale bevolking helpt Inezia Tours waar mogelijk met het opleiden van een jonge generatie lokale gidsen door deze mee te laten reizen met de ervaren lokale gids.

Geen massatoerisme
Inezia Tours werkt over het algemeen met kleine groepen van meestal maximaal 4-10 personen. Door deze groepsgrootte is de invloed op de bezochte natuur, maar bijvoorbeeld ook op het ecosysteem (denk bijvoorbeeld aan waterverbruik) zo klein mogelijk. Bijkomend voordeel is dat de aandacht van de reisbegeleider voor onze klanten ook veel beter is dan bij grotere groepen. Een echte win-win situatie.

CO2 compensatie
Inezia Tours werkt samen met Trees for all en compenseert niet alleen de CO2 voor uw vlucht, maar uw hele reis. Ook geven wij onze klanten actief de gelegenheid de CO2 uitstoot voor de reis of een deel van de reis (vrijwillig) te compenseren.

Zo veel mogelijk elektronische documentatie
Wij maken bewust minimaal gebruik van milieubelastende promotiematerialen en administratiebescheiden. Wij doen zoveel mogelijk elektronisch waardoor ook fysieke postbezorging en de vervuiling die dit veroorzaakt, kan worden voorkomen. Hoewel Inezia Tours in het verleden een zeer hoog gewaardeerde brochure met prachtig fotomateriaal heeft uitgegeven, hebben wij besloten in de toekomst geen papieren brochures meer uit te geven omdat het eenvoudig te realiseren is in onze branche alle informatie digitaal voor klanten beschikbaar te maken. Dit geldt ook voor andere informatie en bijvoorbeeld facturen en boekingspapieren en reisbescheiden. Door deze manier van werken houden we niet alleen de kosten voor onze klanten laag, tegelijkertijd ontlasten we het milieu.

Steun aan goede doelen – in Nederland
Naast het feit dat wij de natuur impliciet steunen door onder meer het gebruik van lokale gidsen, steunen wij ook diverse goede doelen, zowel in binnen-als buitenland. Met de reizen die wij speciaal voor Vogelbescherming Nederland en Natuurpunt in België hebben samengesteld steunen wij het goede werk van beide organisaties met écht substantiële donaties. Niet alleen krijgen leden van Vogelbescherming Nederland en Natuurpunt korting op de ledenreizen, wij brengen deze organisaties ook onder de aandacht van mensen die nog geen lid zijn en helpen op die manier mee aan een groter ledenaantal. Ook werken we graag samen met lokale Vogelwerkgroepen en ondersteunen hen voor de reizen en kunnen hiermee ook lokale (vogel) projecten (financieel) ondersteunen.