counter on tumblr

Wintervogels in Noord-Griekenland

de beste wintergebieden voor vogels van de gehele Balkan!

8 dagen vanaf

€ 1.695

Vertrekdatum

23 januari 2022

Hoogtepunten

 • Kroeskoppelikanen en boottocht op het meer van Kerkini
 • Kijkhut speciaal voor gieren bij Dadia
 • Duizenden overwinterende watervogels in de Evros rivierdelta
 • Gevarieerde pittoreske landschappen van Noordoost-Griekenland

Is deze reis iets voor mij?

 • We verblijven in slecht twee verschillende hotels nabij de vogelgebieden
 • Heerlijk lokaal Grieks eten
 • Regelmatig korte wandelingen in rustig tempo om de vogels te vinden
 • Goede fotomogelijkheden
 • Kleine groep: min. 5, max. 10 deelnemers

Reisverslagen en reviews

Reisbegeleider
Josien Schenkels

Reis in het kort

Ga met ons mee naar de beste wintergebieden voor vogels van de gehele Balkan! De combinatie van Kerkini met de Evros rivierdelta biedt u vrijwel alle winterspecialiteiten die dit gedeelte van Griekenland herbergt. Vooral in koude winters vinden we hier soms enorme groepen vogels in vele soorten. Tijdens deze reis laten we u niet alleen de beste plekken zien, maar beschikken we ook over up-to-date informatie over waar de leuke soorten zich ophouden en worden we begeleid door de beste lokale parkwachters en gidsen. Daarnaast laten we u het prachtige Griekse landschap zien, kunt u genieten van de lokale keuken en nemen we u mee naar een aantal recente natuurontwikkelings en -beschermingsprojecten en laten we u daarvan de indrukwekkende resultaten zien.

Onder buitenlandse vogelaars dingt een aantal soorten naar de titel “soort van het gebied”: Kroeskoppelikaan, Witkopeend en Dwerggans worden daarbij regelmatig genoemd. Niet alleen is het gebied een belevenis voor vogelaars, ook vogelfotografen of vogelaars met camera’s kunnen hun hart ophalen!

 

Dagbeschrijvingen

 • Dag 1

  Vlucht van Nederland naar Griekenland

 • Vandaag reizen we van Nederland naar Thessaloniki. Na aankomst vertrekken we direct naar Kerkini. Als we voldoende tijd hebben stoppen we nog even aan de kust; een goede plek voor steltlopers, Dwergaalscholvers, Flamingo’s en Parelduiker. Vaak kunnen we hier meteen een paar nieuwe soorten aan de lijst toevoegen en bezoeken we tevens een roestplaats van Ransuilen.

 • Dag 2 - 4

  Kerkinimeer en omgeving

 • Dit meer staat bekend als een van de beste wetlands van Europa en trekt elke winter duizenden watervogels, mede dankzij het lage waterpeil. Het wateroppervlak varieert van 54 vierkante kilometer in de winter tot 72 in het voorjaar. Het aangrenzende gebergte is ongeveer 2000 meter hoog en vormt de natuurlijke grens van Griekenland met Bulgarije. De hoogtepunten in de winter zijn de grote groepen Europese Flamingo’s, honderden tot duizenden Kroeskoppelikanen, Roze Pelikanen, Bastaardarenden, Zeearenden, Dwergganzen, vele Dwergaalscholvers en duizenden en duizenden eenden, ganzen, zwanen, Aalscholvers en reigers. Kroeskoppelikanen zullen tegen het eind van de winter al in zomerkleed zijn en op sommige plekken waar vissers actief zijn kunnen we ze tot op enkele meters benaderen! Steeds weer indrukwekkend zijn de grote groepen Tafeleenden, Futen, Wintertalingen, Slobeenden, Smienten, Pijlstaarten en Bergeenden met daartussen Kluten, Witoogeenden en wellicht ook Krooneenden. Ook Zeearenden zijn aanwezig, maar die zullen al aan het broeden zijn op het moment van ons bezoek. Dwergganzen moet je vooral zoeken tussen de duizenden Kolganzen maar als je er een in beeld hebt is het ook een prachtige beloning en een lust voor het oog. De aantallen van deze bedreigde gans nemen in dit gebied jaarlijks stukje bij beetje toe. Wilde- en Kleine Zwanen en Kraanvogels zijn vaak in kleine aantallen te vinden op de slikplaten aan de noordkant van het meer. Hier zitten ook kleine groepen Dwergaalscholvers. We moeten ook de lucht in de gaten houden want Steenarend en Havik worden hier regelmatig gezien. Ook overwintert hier een aantal Bastaardarenden die we overvliegend of aan de grond te zien krijgen, vaak zelfs van aardig dichtbij. Datzelfde geldt voor Slechtvalken. Wat verder weg van het meer zijn weer andere soorten te vinden. Qua noordelijke wintergasten zijn Smelleken, Blauwe- en Bruine Kiekendieven en Klapeksters te verwachten. Territoriale Steenuilen zitten vaak open en bloot op paaltjes of daken, een Oehoe laat zich nog wel eens zien nabij de dam van het meer terwijl Syrische Bonte Spechten algemeen zijn in dorpen. Een tripje naar Sidirokastro wordt vaak beloond met Rotsklever, meerdere soorten zangvogels en enkele roofvogels. Cirlgors, Rouwmees en Vuurgoudhaan overwinteren in de nabijgelegen stad. De velden en weilanden ten noorden van het meer zijn ook vaak goed voor duizenden trekvogels. Groepen met Grijze Gorzen bevinden zich vaak aan de rotsachtige voet van de Kroutsiabergen en Appelvinken zitten vaak boven in bomen, soms met wel honderd bij elkaar! Wanneer we er de tijd voor hebben gaan we nog naar een bosgebied nabij de Bystrica rivier en de Bulgaarse grens. Dit is een zeer goede plek voor spechten: Groene-, Grijskop-, Grote Bonte-, Middelste Bonte-, Kleine Bonte- en Zwarte Specht alsmede Taigaboomkruiper komen hier allemaal voor.

 • Dag 5

  Vistonida en Ismarida en transfer naar Evros

 • De dag van Kerkini naar Evros wordt vooral “on the road” doorgebracht, maar we brengen ook een bezoek aan de meren nabij Vistonida. Dit is dé plek voor Witkopeend in Griekenland en ze worden hier dan ook regelmatig doch in wisselende aantallen gezien. We hebben up-to-date informatie over waar we moeten zoeken, dus als ze er zitten vinden we ze wel. Ook IJseend wordt hier regelmatig gezien en Nonnetje en Toppers zijn nog algemener. Een ander meer dat we willen bezoeken is dat van Ismarida. Het ligt nogal verborgen, maar biedt vaak een leuk scala aan vogels. We zoeken naar eenden, Roerdomp en indien aanwezig ook Kleine Trap, Velduil en Kalanderleeuwerik. We hebben hier echter maar kort de tijd, want onze reistijd vandaag is zo’n drie uur. Het kleine hotel tussen Dadia en Evros is een strategisch vertrekpunt voor bezoeken aan beide grote gebieden. Het hotel staat net buiten een klein dorp en ligt aan een meer.

 • Dag 6 - 7

  Evrosdelta en de bossen van Dadia

 • De winter kan af en toe een desolaat gevoel oproepen in Evros vanwege de uitgestrekte, kale vlakten met een horizon zo ver het oog reikt. Landschappelijk gezien is het hier dus niet spectaculair, maar juist vanwege de uitgestrektheid, de rust en de ligging aan de Egeïsche kust voelen vele vogels, vooral ganzen, zich hier zeer goed op hun plaats. De Evrosdelta beslaat vandaag de dag ongeveer 200 vierkante kilometer. Ooit was het veel groter, maar vanwege drainage en bouwactiviteiten is het gebied behoorlijk in oppervlakte geslonken. Het is echter nog steeds een indrukwekkend reservaat en de beschermingsmaatregelen die 15 jaar geleden zijn ingesteld beginnen hun vruchten af te werpen. Er bevinden zich verschillende habitats, waaronder rietvelden, moerassen, zandgebieden, graslanden, kustgebieden, kanalen, rivierbedden en zoetwatermeren; een combinatie die goed is voor vele duizenden vogels. Het gebied is vooral bekend vanwege de overwinterende watervogels. De Griekse recordaantallen voor Wintertaling (>10.000), Roodhalsgans, Kleine en Wilde Zwaan en Dwergaalscholver (>2500) zijn hier gevestigd. Verder zien we ongetwijfeld mooie aantallen Europese Flamingo’s, Kroeskoppelikanen en aan de oostkant van het gebied zijn roofvogels als Blauwe Kiekendief en Bastaardarend te verwachten. Gedurende koude winters zijn de aantallen vogels het hoogst. Vooral Kolganzen zijn dan massaal aanwezig, soms vergezeld van de prachtige Roodhalsganzen (variërend in aantal van enkele tientallen tot meer dan tweeduizend). Roerdomp en Casarca zijn andere winterspecialiteiten, terwijl Kleine Trappen zo af en toe worden gezien. Wat betreft roofvogels is Bastaardarend vrijwel gegarandeerd (dit is het beste overwinteringsgebied in Europa voor de soort) en zien we met wat geluk een Keizerarend. Boven de ruige graslanden zijn soms Velduilen te vinden. Naast Evros ligt Loutros en vanaf de hoge heuvel kun je daar het hele gebied overzien. We hopen hier op soorten als Blauwe Rotslijster, Grijze Gors en Kleine Zwartkop. Oehoes broeden ook in het gebied en laten zich soms zien en af en toe vliegt er een Arendbuizerd over. De aantallen zijn in het broedseizoen veel hoger, maar sommige vogels blijven hier ook overwinteren. Ook de kust kan zeer rijk aan vogels zijn. Naast de vogels die in zoet en brak water te vinden zijn, zijn er ook de typische kustgebonden zoutwatervogels als Scholekster, Strandplevier, Parelduiker, Middelste Zaagbek, Dunbekmeeuw, Grote Stern en Zwartkopmeeuw. Roodkeelduiker, Kuifduiker en Zwarte Zee-eend komen ook voor, maar zijn een stuk schaarser. Evros is ook de plek waar nogal eens wat zeldzaamheden opduiken. We zijn in constant contact met de parkwachters van het gebied, dus mocht dat gebeuren dan horen we dat meteen! Dadia Het bos van Daida is een andere zeer goede vogelplek; soms wordt zelfs gezegd dat dit de beste roofvogelplek van Europa is. Sommige soorten zijn in de winter afwezig, maar de gierenvoerplek blijft actief en trekt vele gieren en arenden. Dadia beslaat een oppervlakte van ongeveer 37000 hectare (waarvan 7250 beschermd is) aan de zuidkant van de Rhodope-bergketen en wordt gekarakteriseerd door een mozaïek aan habitats. ’s Ochtends brengen we een bezoek aan de gierenvoerplaats en vanuit de hut proberen we Monniks- en Vale Gieren te zien. Ook Steen-, Zee- en Keizerarend behoren hier tot de mogelijkheden. De wandeling naar de hut is prachtig en leidt u door de rustige eiken- en dennenbossen van het zuidelijk Rhodopegebergte. Soorten die hier in de winter te verwachten zijn, zijn onder andere Zwarte Wouw, Arendbuizerd, Syrische Bonte Specht, Middelste Bonte Specht, Rouwmees, Grijze Gors en Cirlgors.

 • Dag 8

  Terugvlucht naar Nederland

 • In drie tot vier uur rijden we naar luchthaven voor onze vlucht naar huis. Einde van de reis.

 
 

Praktische informatie

Griekenland - Wintervogels in Noord-Griekenland
8 dagen | 23 januari 2022 - 30 januari 2022

Inclusief

 • Alle overnachtingen
 • Volpension
 • Vlucht en luchthavenbelasting
 • CO2 compensatie van uw reis
 • Vervoer ter plaatse
 • Nederlandstalige reisbegeleider
 • Engelstalige lokale gids
 • Alle toegangsgelden

Exclusief

 • (Reis)verzekering
 • Uitgaven van persoonlijke aard
 • Klantbijdrage garantiefonds GGTO van € 7,50 p.p.
 • Boekingskosten
 • Toeslag gebruik éénpersoonskamer € 185,-


Praktische informatie

Vervoer ter plaatse
In Griekenland beschikken we gedurende onze reis over een busje dat door de lokale gids bestuurd wordt en afhankelijk van de groepsgrootte een tweede busje dat door de Inezia Tours begeleider wordt bestuurd.

Hotel
We verblijven in twee eenvoudige mooi gelegen hotels. Alle kamers hebben eigen voorzieningen.

Reisdocumenten
U dient te beschikken over een geldig paspoort óf een geldige Europese identiteitskaart. Een visum is niet nodig.

Medische Indicatie
Inentingen zijn niet verplicht voor Griekenland. Reizigers die door een arts of specialist voorgeschreven geneesmiddelen meenemen, moeten mogelijk een medische verklaring bij zich hebben. Dit geldt in ieder geval voor geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen (zoals bepaalde slaapmiddelen, ADHD-middelen en sterke pijnstillers).

Tijdverschil
In Griekenland is het in januari één uur later dan in Nederland en België.

Temperatuur
Op het moment van ons bezoek in januari is het weer in Noord Griekenland fris met een gemiddelde dagelijkse temperatuur van tussen de 2 en 9 graden boven 0. Het meer van Kerkini zelf wordt enigszins beschermd door de hoge Belles Mountains aan de noordkant van het meer. Vrieskou, vorst en sneeuw komen zelden voor in de winter, maar zijn natuurlijk niet onmogelijk. De dagen in januari zijn meestal bewolkt, met gemiddeld zo'n 5 uur zon per dag. Een beetje neerslag kunnen we wel verwachten, maar de gemiddelde regenval is laag (25-40mm) in januari. De wind is tenslotte
over het algemeen niet sterk in deze tijd van het jaar.

Kleding
Gezien onze reistijd in januari raden we u aan om regendichte en bij voorkeur winddichte kleding mee te nemen. Ook het gebruik van verschillende laagjes kleding (bijvoorbeeld fleece) is prettig. Hierdoor kunt u uw kleding aanpassen aan de temperatuur. Sommige mensen vinden ook het gebruik van een sjaal, muts en bijvoorbeeld vingerloze handschoenen prettig in deze tijd van het jaar.
Goede waterdichte wandelschoenen met voldoende grip zijn een aanrader.

Uitrusting
Er is geen verplichte uitrusting, maar we raden u wel aan een verrekijker mee te nemen. Ook een telescoop kunt u gebruiken maar deze is niet noodzakelijk. 

Telecommunicatie
Internationaal toegangsnummer voor Griekenland: 0030.
Vanuit Nederland en België naar Griekenland: 00 - 30 – netnummer zonder nul – abonneenummer.
Vanuit Griekenland naar Nederland: 0031 - netnummer zonder nul – abonneenummer.
Vanuit Griekenland naar België: 0032 – netnummer zonder nul – abonneenummer.
Mobiel bellen is vrijwel overal mogelijk. Informeer voor vertrek bij uw provider naar de mogelijkheden en kosten.

Elektriciteit
De netspanning en frequentie zijn in Griekenland hetzelfde als in Nederland. U kunt dus al uw elektrische apparaten gebruiken. Ook zijn de stopcontacten gelijksoortig als in Nederland en België. U heeft dus geen verloopstekker of wereldstekker nodig.

Taal
De meest gesproken taal is Grieks, waarbij het moderne Grieks sterk verschilt van het klassieke Grieks. Met Engels of Duits kunt u echter meestal ook goed uit de voeten.

Geld en geldzaken
In Griekenland wordt met de Euro betaald. Er zijn voldoende geldautomaten en creditcards worden goed geaccepteerd.

Literatuur
Voor de determinatie kunt u gebruik maken van dezelfde gidsen als die u in Nederland en België gebruikt. De ANWB vogelgids van Europa of het boek Vogels van Europa van Lars Jonsson zijn goede en eenvoudig verkrijgbare gidsen.

Inklappen
€ 1.695 per persoon
Boek deze reis
 

Waarom Inezia Tours?

Vogelreizen, natuurreizen, fotoreizen en poolreizen. Dat is wat Inezia Tours al bijna 15 jaar verzorgt naar alle zeven continenten van de wereld. Met Met groepsreizen, maar ook met op maat gemaakte reizen en expeditiecruises. Wat al deze reizen gemeen hebben is dat we ons hart in onze reizen leggen, niet alleen bij het uitzétten van onze reizen, maar ook bij het uitvóeren van onze reizen.

Wat wij willen, zijn mooie en verantwoorde reizen en fijn contact met onze klanten. Kwaliteit boven kwantiteit. Hoewel we niet de ambitie hebben om het grootste bedrijf van Nederland of de Benelux te zijn, is Inezia Tours wel de grootste natuurreisorganisatie van de Benelux geworden. Toch heeft u bij ons altijd persoonlijk contact met iemand die u kent. Ook de begeleiding van onze reizen is persoonlijk en deskundig. We zoeken namelijk diezelfde instelling en passie in onze reisbegeleiders en onze lokale partners.
Door bewust “klein” te blijven kunnen we de kwaliteit leveren die we belangrijk vinden en tegelijk houden we de kosten laag. Onze reizen zijn dan ook zéér scherp geprijsd in vergelijking met andere aanbieders. Vertrouwd én voordelig dus.

Vele klanten hebben de weg naar Inezia Tours al gevonden en zijn niet meer weggegaan. Het percentage terugkerende klanten is ruim 90% bij Inezia Tours. Daarmee is het voor ons duidelijk dat onze manier van werken en onze reizen enorm aanspreken.
Bent u ook nieuwsgierig geworden? Laat u inspireren door onze website met reisinspiraties of kom kennismaken op één van onze kantoren (in Groningen en Flevoland), op een beurs of tijdens één van de lezingen over onze reizen.

North Atlantic Odyssey 2017 - Plancius

Op naar het hoge noorden. Spitsbergen lonkt ook dit jaar wee...

Blog bekijken

Atlantic vs. Pacific 2011

De Atlantic Odyssey vs. de Pacific Odyssey. Twee verschillen...

Blog bekijken

Atlantic Odyssey 2016

We gaan weer bloggen! Voor de vierde keer in vijf jaar tijd...

Blog bekijken

West Africa Pelagic 2016

Voor de derde keer wordt deze reis gemaakt: van de Kaapverde...

Blog bekijken