Inezia Tours doet haar uiterste best om alle informatie op deze website zo exact mogelijk weer te geven. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat de website informatie bevat die niet volledig of niet correct is. Als u informatie ziet waarvan u denkt dat deze niet volledig of niet correct is, verzoeken wij u om dit aan ons door te geven zodat wij dit eventueel kunnen aanpassen.

Soorten die op deze website vermeld worden, komen in principe voor in de gebieden waar zij genoemd staan. De soorten komen niet noodzakelijkerwijs in het genoemde gebied voor op het moment van uw reis, noch kan Inezia Tours garanderen dat u de genoemde soorten ook daadwerkelijk zult zien. Ook bij het vermelden van soorten is het mogelijk dat, ondanks alle inspanningen die Inezia Tours doet om dit te voorkomen, soorten genoemd staan die in het gebied niet of niet meer voorkomen.

Inezia Tours vermeldt geen soorten bij een gebied die daar slechts zeer sporadisch of als dwaalgast zijn waargenomen zonder dit te vermelden. Als u soorten vermeld ziet waarvan u denkt dat deze niet, normaal gesproken niet of niet meer in het genoemde gebied voorkomen, verzoeken wij u om dit aan ons door te geven zodat wij dit eventueel kunnen aanpassen.

Inezia Tours doet haar uiterste best om de op de site vermelde prijzen up to date te houden. Bij reizen die in andere valuta dan Euro worden ingekocht, kan het door wijzigingen in de wisselkoers echter voorkomen dat de vermelde prijs tijdelijk niet up to date is.

De door Inezia Tours verstrekte informatie op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inezia Tours kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Inezia Tours en haar leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop of daardoor verstrekte informatie. Inezia Tours aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Inezia Tours worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Inezia Tours.

De boekingsvoorwaarden van Inezia Tours kunt u hier nalezen.

Op alle producten en diensten van Inezia Tours is Nederlands Recht van toepassing.

Inezia Tours is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63757753.