89A4324
Bever
Ochtendgloren
89A4617
89A6696
89A4381

Biesbosch lang weekend

Wilde natuur in Nederland

Reis in het kort

Hoogtepunten

 • Genieten in eigen land
 • Visarend, Zeearend, Slechtvalk, tientallen IJsvogels, honderden Cetti’s Zangers en Blauwborsten
 • Per boot opzoek naar de Bever

Is deze reis iets voor mij?

 • Met eigen vervoer naar de Biesbosch
 • Het tempo van de reis is rustig met fijne wandelingen
 • Voor zowel absolute beginners als geoefende vogelaars een leuke reis
 • Kleine groep: min. 4, max. 12 deelnemers

Reisomschrijving

Het Natura-2000 gebied de Biesbosch ligt in de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland tussen Dordrecht en Werkendam. De Biesbosch is niet alleen één van de grootste natuurgebieden van Nederland, maar ook één van de meest natuurlijke gebieden. Grote delen van het bijna 10.000 hectare grote gebied zijn voor bezoekers niet toegankelijk, waardoor planten en dieren
vaak vrij spel hebben.

Eb en vloed in een zoetwatergebied komt zelden voor en de Biesbosch is dan ook één van de weinige en tevens het grootste zoetwatergetijdengebieden in Europa. In een uitgestrekt doolhof van kreken, rivieren, geïsoleerde eilandjes en wilgenvloedbossen gaat de natuur haar gang.

Het broedvogelbestand is enorm met meerdere paren Zeearend, Visarend, Slechtvalk, tientallen IJsvogels, honderden Cetti’s Zangers en Blauwborsten. De Biesbosch is ook van belang voor trekvogels; tijdens de voorjaarstrek. Inmiddels broeden de Visarenden in de Biesboschpleisteren en meerdere Visarenden in het gebied. De natuurontwikkelingsgebieden zitten vol met steltlopers, Lepelaars en Zomertalingen.

Ook voor andere soortgroepen is de Biesbosch van grote betekenis: het is dé groeiplaats van Spindotterbloem en de kraamkamer voor Bevers in Nederland. Inmiddels komen er al meer dan 350 Bevers in het gebied voor, een imposant aantal voor een soort die hier amper 40 jaar geleden nog uitgestorven was.


Biesbosch
Dit kan je verwachten

Dagbeschrijvingen

 • Dag 1

  Vrijdag

  Rond 14:00 uur arriveert u bij onze accommodatie middenin Nationaal Park de Biesbosch, waar u ontvangen wordt door Josien Schenkels, uw reisbegeleider. Tijdens een introductiewandeling bezoeken we de nieuwe wetlands zien we vogel soorten als Blauwborst, Zomertaling en Watersnip. In de wilgenvloedbossen zien we indrukwekkende beverburchten, bloeiende Spindotterbloemen en gaan we op zoek naar IJsvogels, Matkopmezen en Kleine Bonte Specht. In de avond zullen we op de unieke locatie van de Jantjeskeet als het weer het toelaat buiten dineren en blijven we tijdens het eten opletten voor over cirkelende Zeearenden en voorbij zwemmende Bevers.

 • Dag 2

  Zaterdag

  In de ochtend is er de mogelijkheid om een vroege vogelwandeling te maken rondom de Jantjeskeet. Vooral tijdens het ochtendgloren is het vogelorkest indrukwekkend. Blauwborst en Rietzanger wisselen elkaar af met Gekraagde Roodstaart die rond deze tijd terugkeert uit Afrika. Mogelijk zien en horen we de Nachtegaal.

  Na het ontbijt gaan we (carpoolend) de Noordwaard in. Dit is een gebied van bijna 4000 voetbalvelden groot waar bouwland is omgezet in wetland. Dit gebied staat garant voor grote aantallen watervogels. Grutto’s, Kemphanen en Kieviten zoeken op drooggevallen slikplaten naar voedsel. Zingende Veldleeuweriken en knarsende Roodborsttapuiten geven dat extra lentegevoel. In de rietstroken gaan we op zoek naar Roerdomp en Bruine Kiekendief.

  Gedurende de middag gaan we naar de bekende polder Hardenhoek. Dit is het jachtgebied van de grootste roofvogel van Europa, de Zeearend. Ook vinden we in deze voormalige landbouwpolder de grootste binnenlandkolonie Kluten van West-Europa, de Visarend, Zwartkopmeeuwen, Slechtvalken. Tussen de grote meeuwen kijken we naar Geelpootmeeuw en Pontische Meeuw die regelmatig in het gebied aanwezig zijn. In deze tijd van het jaar werden in voorgaande jaren ook zeldzame soorten als Reuzenstern, Dwergstern, Steltkluut en Amerikaanse Wintertaling waargenomen. We zullen ons hier niet vervelen. In de middag is er tevens de mogelijkheid om het museum te bezoeken.

  Na ons vroege diner gaan we in de avond per boot op zoek naar het grootste knaagdier van Europa. Vooral in de avondschemer maken we een goede kans om Bevers te treffen. In de kleinste kreekjes zien we glijbanen, omgeknaagde bomen en hopelijk ook de Bever zelf. In de schemer maken we ook kans op roepende Bosuilen of Kerkuilen.

 • Dag 3

  Zondag

  In de vroege ochtend is er de gelegenheid om een wandeling te maken op de Jantjesplaat. Na het ontbijt gaan we naar de rietlandpolders van de Noorderplaat. Hier zoeken we naar soorten als Baardman, Snor en Sprinkhaanzanger. We gaan de verschillende natuurgebied door waar regelmatig jagende Visarenden worden gezien. Bij laag water zien we Grote Zilverreigers en Lepelaars en indrukwekkende aantallen Slobeend, Pijlstaart en Wintertaling.

  We gaan ook op zoek naar Geoorde Futen in zomerkleed en horen Cetti’s Zangers en baltsende Haviken. In deze tijd van het jaar zijn de Zeearenden misschien wel bezig met het voeren van hun jonge pullen. Vandaag nemen we lunchpakketten mee die we onderweg nuttigen, middenin de prachtige natuur van de Biesbosch. Aan het einde van de middag keren we terug naar de accommodatie en genieten we lekker na onder het genot van een drankje van wat we allemaal hebben mogen zien.

  Na het diner is er voor de liefhebbers nog de mogelijkheid om een heerlijke wandeling te maken in de nieuwe natuur op de Jantjesplaat en de Hooge Hof, maar ook de ruige wilgenvloedbossen langs het Jantjespad zijn plekken waar je geen genoeg van krijgt.

 • Dag 4

  Maandag

  Vandaag is de de laatste dag. Voor en na het ontbijt is er ruim tijd om te wandelen en nog 1 keer de verschillende vogels te horen en zien. We pakken onze koffer weer in en na de koffie nemen we afscheid van elkaar. U kunt natuurlijk op eigengelegenheid nog heerlijk in de Biesbosch verblijven voor u weer op huis aan gaat. Graag tot ziens op een van onze andere bestemmingen!

Goed om te weten

Praktische informatie

Inclusief
 • Alle overnachtingen
 • Alle maaltijden (van diner dag 1 tot en met ontbijt dag 4)
 • Nederlandstalige reisbegeleiders
 • Toegangsgelden
 • CO2 compensatie van uw reis

Exclusief
 • Toeslag gebruik éénpersoonskamer € 225,-
 • Uitgaven van persoonlijke aard
 • Reis- en/of annuleringsverzekering
 • Boekingskosten € 25,- per boeking
Gerelateerde reizen

Ontdek andere reizen

Alle reizen
Alle reizen